Ifjúságnevelés modern-kortárs tánctechnikák és drámapedagógia segítségével

A programban résztvevő táncosok a stúdió keretei között már ismerkedtek különböző mozgásanyagokkal, kísérleteztünk kompozíciós és alkotói folyamatokkal, drámapedagógiai eszközökkel.

Alaprendszerünkben differenciált oktatás zajlik, ami életkorra és tudás szintre osztja résztvevőinket, majd megkülönböztető specifikuma, hogy egyéni szempontok alapján csoportos, kiscsoportos és az alkalomszerűen egyéni foglalkozást is alkalmaz, mind szakmailag, mind nevelési szempontból. A program által biztosított kibővített programok, interakciók, pozitív élményűek voltak, oda-vissza hatásúak, tapasztalatban gazdagon jelentek meg. A program során elsősorban, a mozgásszótár bővítésével foglalkoztunk modern-kortárs táncstílusok felhasználásával: Graham technika alapokat, Limon technika alapokat, jazz táncot, kontakt technikát, klasszikus balettet, akrobatikát tanultak a résztvevők. A technikai képzés során törekedtünk a különböző stílusokkal való kísérletezésre, mozgásanyagok pontos és szakszerű kivitelezésére, a hiba javításra, illetve az egészség megőrzésére. Ebben a szakaszban zene, ritmus, mozgás, test, dinamika kapcsolatával ismerkedtek a résztvevők. Célunk a saját mozgásnyelv megtalálása volt a feladat, improvizáció, kompozíció, drámapedagógiai eszköztár segítségével, majd az alkotói képességeket vettük alapul amelyet igyekeztünk több művészeti ággal együtt egy inspirált aktív folyamatba helyezni. Ebben az intenzív jelenlétben képességek és készségek mentén vizuális műfajok keveredtek képzőművészeti eszközökkel, képanyagok felhasználásával történő mozgás kompozíciók létrehozásával, koreografálással. Mit jelent a mozgás és mozdulatlanság, milyen érzelmeket indít el a különböző kifejező képek egymás mellé helyezése, különböző kontextusba való felhasználása. A vegyes csoportban történő alkotói folyamatok nagyon erős kötődéseket, ismeretlen kutatást is tartogatott a résztvevők számára. A spontán rendeződés a diákok képességeinek kibontakoztatását segítette, fejlesztette az általános intellektuális és speciális képességeket. A program során képek alapján kellett egy montázs képet  alkotni egy önállóan választott téma mentén. A képeket  egy nagy felületre lehetett felragasztani és különböző eszközökkel lehetett hozzá festeni, rajzolni. Amint elkészült a kép, egy mozgásos folyamatba kellett helyezni a témát és zenével  együtt megalkotni a koreográfiát. Az egyén lelki, fizikai és egészségi állapota befolyásolja az életminőséget, így a táncművészet, mozgás és alkotás egészséges életvezetést feltételez, mely szabályozóerővel bír. Résztvevőinknek fejlődött a kreatív gondolkodása, megtanultak pontos és hatékony  időbeosztás  szerint dolgozni, fejlődött a monotónia tűrésük, a pihenési időt hatékonyan használták ki, sok fontos dolgot tapasztaltak meg a mozgással  és önmagukkal kapcsolatban.

A program a Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási Program (2021) támogatásával jött létre.